top of page

Humanismens filosofiske arv


John Rawls er den tjuende og siste tenkeren jeg omtaler i mine to artikkelserier om tenkere fra antikken og fram til i dag som har vært viktige for sekulær humanisme. (Tegning: Sven Tveit) .

Selv om sekulær humanisme er en ung «isme» historisk sett, har den en intellektuell arv som går tilbake til antikken. Allerede Sokrates fremmet noen viktige ideer som humanismen har gjort til sine. Jeg har skrevet 20 artikler, fordelt på to artikkelserier, for Human-Etisk Forbunds medlemsavis fritanke.no, der jeg i hver artikkel presenterer en tenker fra antikken og fram til vår tid som har vært viktig for sekulær humanisme. Artikkelserie nummer to ble avsluttet høsten 2019 med en omtale av den amerikanske filosofen John Rawls.

De øvrige tenkerne jeg har omtalt er Sokrates, William av Ockham, Petrark, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, Voltaire, Denis Diderot, David Hume, Immanuel Kant, Aristoteles, Auguste Comte, Charles Darwin, John Stuart Mill, Henri Dunant, John Dewey, Karl Popper. Albert Camus, Simone de Beauvoir og Bertrand Russell.


Radioprogrammet Verdibørsen i NRK P2 lagde høsten 2018 en serie på seks episoder basert på noen av disse artiklene, der jeg samtalte med programleder Ingvald Garbo.

Klikk her for å lese Rawls-artikkelen og de øvrige som er publisert.


Voltaire, slik tegneren Siri Dokken fremstiller ham. Hver artikkel ble illustrert av Dokken og andre tegnere.

Siste
Arkiv
Søk på tema
bottom of page