top of page

Humanismens filosofiske arv, del 2

John Rawls er den tiende og siste tenkeren jeg omtaler i min artikkelserie nummer to om tenkere fra år 1800 og fram til i dag som har vært viktige for sekulær humanisme. (Tegning: Sven Tveit) .

Selv om sekulær humanisme er en ung «isme» historisk sett, har den en intellektuell arv som går tilbake til antikken. Allerede Sokrates fremmet noen viktige ideer som humanismen har gjort til sine. Våren 2018 avsluttet jeg en artikkelserie for Human-Etisk Forbunds medlemsavis fritanke.no om ti tenkere som har vært viktige for sekulær humanisme fra antikken til opplysningstiden. Og høsten 2019 avsluttet jeg artikkelserie nummer to, som omhandler ti tenkere fra år 1800 og fram til i dag.

I denne artikkelserie nummer to har jeg omtalt Auguste Comte, Charles Darwin, John Stuart Mill, Henri Dunant, John Dewey, Karl Popper. Albert Camus, Simone de Beauvoir, Bertrand Russell og John Rawls. Radioprogrammet Verdibørsen i NRK P2 lagde høsten 2018 en serie på seks episoder basert på noen av disse artiklene, der jeg samtalte med programleder Ingvald Garbo.

Klikk her for å lese Rawls-artikkelen og de øvrige som er publisert.

I den første artikkelserien omtalte jeg Sokrates, William av Ockham, Petrark, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, Voltaire, Denis Diderot, David Hume, Immanuel Kant og Aristoteles. Klikk her for å lese artikler fra denne serien.

Voltaire, slik tegneren Siri Dokken fremstiller ham. Dokken illustrerte samtlige artikler i den første artikkelserien.

Siste
Arkiv
Søk på tema
bottom of page