top of page

Morten humanist i radiopanel om livssyn


Vinteren og våren 2016 var jeg med i sju sendinger i NRK P1s livssynsmagasin "Mellom himmel og jord", og da som én av tre deltakere i et livssynspanel. De to øvrige deltakerne var presten Per Kvalvaag og legen og muslimen Mina Adampour.

Jeg ble i januar 2016 kontaktet av programleder Margrete Nåvik og spurt om jeg ville være humanisten i en slikt panel. Det takket jeg ja til, etter også å ha blitt nødet til det av noen i Human-Etisk Forbunds stab. Men jeg uttalte meg kun på egne vegne, og ikke som representant for Human-Etisk Forbund.

Hver av sendingene omhandlet et ord/begrep som redaksjonen hadde valgt. Disse var:

* Avholdenhet (7. februar). For å høre, klikk her. (Gjelder til ca 01.08.16)

* Konkurranse (21. februar). For å høre, klikk her. (Gjelder til ca 01.08.16)

* Nestekjærlighet (6. mars). For å høre, klikk her. (Gjelder til ca 01.09.16)

* Forbilder (27. mars). For å høre, klikk her. (Gjelder til ca 01.09.16)

* Skapelse (17. april). For å høre, klikk her. (Gjelder til ca 01.10.16)

* Flagget (15. mai). For å høre, klikk her. (Gjelder til ca 01.11.16)

* Sommerkroppen 2016 (29. mai). For å høre, klikk her. (Gjelder til ca 01.11.16)

Alle disse sendingene kan høres på podcast ved å gå inn på NRK Radio/Mellom himmel og jord/Panelet på de oppgitte datoer.

Sendetiden for "Mellom himmel og jord" er søndager kl 09--11. Programposten tar sikte på å gi lytterne innblikk i ulike religioner og livssyn, samt å fortelle hva troen betyr og hvordan den utøves av den enkelte. Den har spesielt fokus på hvordan religiøse høytider markeres og feires hos kristne, muslimer, buddhister og i andre religioner. Betimelig nok har redaksjonen tatt høyde for at sekulær humanisme er blitt et av de største livssyn her til lands utenfor Den norske kirke, ved å la en representant herfra være én av de tre deltakerne i livssynspanelet.

Programleder Margrete Nåvik i livssynsmagasinet "Mellom himmel og jord", som sendes søndager på NRK P1. (NRK-foto)

Siste
Arkiv
Søk på tema
bottom of page