Humanistisk temareise om sivilisasjon

Det store amfiteatret i Epidaurus på Peloponnes, med sin fantastiske akustikk, var blant de severdigheter vi besøkte på temareisen. I september 2018 var jeg med som foreleser på en temareise til den greske øya Sifnos samt Peloponnes, arrangert av Human-Etisk Forbund i samarbeid med Temareiser Fredrikstad. Der holdt jeg to dobbeltforelesninger om temaet sivilisasjon, med spesiell vekt på den tidlige greske sivilisasjon. Dette var før filosofenes tid, der myter og historie glir over i hverandre. Homers to store epos Iliaden og Odysseen stammer fra denne tidlige epoken, og jeg tok for meg Homers verden for å belyse denne nærmere. Det gjelder ikke minst å forstå hvorfor Homers verker var like vi

Siste 
Arkiv
Søk på tema

Filosofisk tenkehjelp

Tromsøgata 24

0565 Oslo

Telefon: 917 95 756

 

Org nr: 988 666 114