Antikkens filosofi på ei uke

I søylehallen på antikkens agora (torg) i Athen kjenner man virkelig historiens sus. Her vandret både Sokrates, Platon og Aristoteles, som var denne gylne tidsalders viktigste filosofer. Fra 17. til 24. september 2015 foreleste jeg og kollega Øyvind Olsholt om disse på en temareise om antikkens filosofi, arrangert av Human-Etisk Forbund. Tjue deltakere hadde meldt seg på, og foruten Athen gikk turen til Delfi (der oraklet holdt til) og øya Aegina, der hoveddelen av det faglige programmet ble kombinert med strandliv og slow life i lokal idyll. For kollega Øyvind (til høyre på bildet) og meg selv var det å vandre rundt på Athens gamle agora en høytidsstund som satte oss i best mulig stemning f

Siste 
Arkiv
Søk på tema

Filosofisk tenkehjelp

Tromsøgata 24

0565 Oslo

Telefon: 917 95 756

 

Org nr: 988 666 114