top of page

Mine artikler og bok om filosofisk praksis

 

Filosofisk praksis, filosofisk veiledning, filosofisk coaching – kjært barn har mange navn. Men for å holde meg til den opprinnelige betegnelsen «filosofisk praksis», så er dette en ny filosofisk disiplin der akademisk utdannete filosofer opptrer som profesjonelle samtalepartnere for personer som vil drøfte sine problemer på en filosofisk måte. Disiplinen oppsto i Tyskland på 1980-tallet og har spredt seg til en rekke land, deriblant Norge.

Her til lands er filosofiske praktikere, meg selv inkludert, medlemmer av Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP).  Mer informasjon om NSFP finnes på selskapets nettsted www.nsfp.no.

'For dem som ikke har noen forkunnskaper om filosofisk praksis har jeg skrevet en innføringstekst som kan leses ved å klikke her.

Helt fra jeg begynte å etterutdanne meg til filosofisk praktiker, og etter at jeg jeg startet min egen praksis vinteren 2006, har jeg skrevet essays og artikler om filosofisk praksis, hovedsakelig rettet mot kollegaer og spesielt interesserte for å drøfte ulike måter å ha én til én-konsultasjoner eller gruppesamtaler på. Artiklene er listet opp nederst på siden, med de nyeste øverst.

I 2009 utga jeg boka Kritisk tenkning. Sokratisk samtaleledelse i skolen på Gyldendal akademisk. Her presenterer jeg noen grunnleggende grep for sokratisk samtaleledelse jeg har rendyrket som filosofisk praktiker, og som ikke bare er beregnet på skolen, men egner seg for alle slags arenaer og for folk i alle aldre.

 

Boka er ikke lenger i salg, men kan likevel kjøpes av forfatteren ved å sende en epost til post@filosofisk-tenkehjelp.no.

Bokbilde Kritisk tenkning.jpg
How Dewey's View on Aesthetics is Relevant to Philosophical Counseling

I denne artikkelen, som jeg har skrevet sammen med Gabrielle Aruta, argumenterer vi for at estetikk ikke er noe overfladisk som kan plasseres på toppen av et maslowsk behovshierarki. Tvert imot er den estetiske dimensjonen fundamental i vårt liv, slik John Dewey viser i boka Art as Experience. Artikkelen er trykt i fagtidsskriftet Philosophical Practice, vol 7, nr. 2, 2012. 

 

Les i PDF-format

Socrates versus Peter Pan: The Difficulties of Thinking Critically

Å tenke kritisk er ikke noe vi naturlig gjør, men er en kulturelt frembrakt ferdighet som må læres. Sokrates står for en slik nyttig men unaturlig aktivitet, mens Peter Pan står for vår naturlige hang til å hoppe fra den ene tanken til den andre, uten å dvele ved noe som helst. Artikkelen er på engelsk. 

 

Les i PDF-format

Designing Exercises with a Wittgensteinian streak. 
Some reflections upon the La Chapelle workshop July 7.–13. 2008

I denne artikkelen tar jeg for meg det å snakke i og utenfor «kontekst» i filosofen Oscar Brenifiers sokratiske forstand, og sammenholder dette med filosofen Ludwig Wittgensteins drøfting av språklig kontekst i form av «språkspill». Kan øvelser for filosofering i skolen gjøres mer interessante ved å skjele til Wittgenstein? Artikkelen er på engelsk. 

 

Les i PDF-format

Wish you were here, where you don't want to be: on the aristocratic Nature of philosophical consultations, Oscar Brenifier style

Den franske filosofiske praktikeren Oscar Brenifier holdt sommeren 2006 en ukes seminar om sin spesielle måte å drive filosofiske konsultasjoner på, og jeg gir her en utførlig redegjørelse for hovedpunktene i hans metodikk og grunnleggende synspunkter. 

 

Les i PDF-format

Beyond Method, Anders Lindseth Style: The Quest for Opening up the Philosophical Space in the Consultation Room

Filosofen Anders Lindseth er pionéren innenfor norsk filosofisk praksis, og har vært skoledannende for senere norske filosofiske praktikere. Jeg gir en presentasjon av Lindseths grunnprinsipper for sin praksis og drøfter kritisk hans «beyond method»-tilnærming til filosofiske konsultasjoner. Artikkelen er på engelsk og er publisert i det internasjonale akademiske tidsskriftet Philosophical Practice, vol.1 nr. 3, november 2005, utgitt på forlaget Routledge, Taylor & Francis Group, med Lou Marinoff som hovedredaktør. 

 

Les i PDF-format

On Getting Beyond Idle Talk – some Additional Reflections on Oscar Brenifier’s Sessions

Mitt forsvar for den franske filosofiske praktikeren Oscar Brenifiers metode skapte debatt i det norske filosofisk praksis-miljøet våren 2004. I denne artikkelen svarer jeg på innvendinger og presenterer en alternativ metode for filosofisk praksis, lansert av den kanadiske praktikeren Peter Raabe. Artikkelen er på engelsk. 

 

Les i PDF-format

Conversation or interrogation: two different approaches to philosophical counseling

I dette paperet, som jeg presenterte på den internasjonale UNESCO-konferansen «New philosophical practice» i Paris 15.–16. november 2006, sammenligner jeg to ulike måter å drive filosofiske konsultasjoner på. 

 

Les i PDF-format

Å tenke filosofisk med barn

I den norske skolen er det økende interesse for filosofi, ikke minst i grunnskolen. Tanken er at samtalebasert filosofiundervisning skal oppøve elevenes evne til kritisk tenkning og bli en ny læringsarena. I denne kronikken, som er publisert i Utdanningsforbundets fagblad Utdanning nr. 11, 2. juni 2006, redegjør jeg for hva en samtalebasert filosofiundervisning i skolen innebærer. 

 

Les i PDF-format

Rooting Philosophy in Lived Experience: some Notes on Petra von Morstein’s Lecture and Workshop in Oslo, March 2005

Den tysk-kanadiske filosofiske praktikeren Petra von Morstein er av bransjens prominente størrelser, og en inspirasjonskilde for filosofiske praktikere verden over. Jeg gir en presentasjon av von Morsteins måte å drive filosofisk praksis på, basert på hennes norgesbesøk våren 2005. Artikkelen er på engelsk.

 

Les i PDF-format

On Serious Games and the possible Reshaping of a Philosophical Paradigm: Some Reflection on the Sessions of Oscar Brenifier

Den franske filosofiske praktikeren Oscar Brenifier demonstrerte sin kontroversielle form for filosofisk konsultasjon på sitt norgesbesøk våren 2004. Jeg forsøker å forstå hva hans metode går ut på, og hvordan den utfordrer våre hjemlige holdninger. Artikkelen er på engelsk. En fransk oversettelse av artikkelen er publisert i det internasjonale fagtidsskriftet L'Agora – revue internationale de didactique de la philosophie, nr. 28, 1. trimester 2006. 

 

Les i PDF-format

The Policeman Approach to Philosophical Counseling

Den franske filosofiske praktikeren Oscar Brenifier utdypet sine synspunkter på filosofiske konsultasjoner på en workshop i Oslo høsten 2004, der han beskriver seg som en god politimann som forhører klienten for å finne sannheten. Jeg sammenligner denne holdningen med den rådende norske, og gjengir deler av en demonstrasjons-konsultasjon. Artikkelen er på engelsk. 

 

Les i PDF-format

bottom of page