top of page
Filosofi er et viktig lavterskeltilbud

Denne kronikken om hvordan filosofiske samtaler kan forebygge psykiske lidelser skrev jeg for magasinet Psykisk helse. Den sto på trykk i nr. 6/2006 som utkom i desember.

 

Les i PDF-format

Lavterskeltilbud og psykisk helse

Filosofiske konsultasjoner kan være et lavterskeltilbud for å forebygge psykisk sykdom. Skal det virkelig satses mer på forebygging og lavterskeltilbud i det psykiske helsevernet, bør filosofiske praktikere tas med på råd for å drøfte hva som kan gjøres. Denne kronikken ble trykt i avisa Dagens Medisin nr. 19/2009.

 

Les i PDF-format

Bør sykehusene ivareta pasienters religiøse behov?

I denne kronikken, som ble trykt i Klassekampen 3. juli 2012, begrunner jeg hvorfor det er riktig av humanetikere å delta i et pilotprosjekt der representanter for ulike tros- og livssynssamfunn gis adgang til Oslo universitetssykehus for å samtale med pasienter og pårørende som måtte ønske det. 

 

Les i PDF-format

Innenfor floraen av selvhjelpstilbud har Byron Katie erobret en fremtredende plass med sitt konsept «the work», som raskt og effektivt skal befri deg for stressende tanker og gi deg glede og sjelefred. Jeg vurderer konseptets positive og betenkelige sider. Artikkelen er publisert i bladet Alternativt nettverk, nov.- des. 2005.

 

Les i PDF-format

Hestekur på et visittkort – et kritisk blikk på Byron Katies «the work»

Mine artikler og essays om helse og selvutvikling

Når én fjær blir til ti engler

Prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng driver engleskole og utga vinteren 2012 enda en bok om sin englelære. Når pressen fremstiller Märtha som en åndelighetens frontfigur her til lands, bidrar hun til å gi åndelighet i det store og hele et dårlig rykte. Det er så pass alvorlig at vi blir nødt til å ta et oppgjør med hennes englelære, hvor useriøs vi enn måtte anse den for å være. 

 

Les i PDF-format

Filosofisk praksis er etter min mening et godt lavterskeltilbud for å motvirke og forebygge psykiske lidelser. Vi filosofiske praktikere utgjør en ressurs som helsevesenet kunne gjøre bruk av i helsefremmende arbeid. Dette har jeg skrevet noen kronikker om. Samt en kronikk om nødvendigheten av å ha et alternativ til sykehuspresten, i form av samtalepartnere fra ulike tros- og livssynssamfunn.

I tillegg har jeg interessert meg for det som kalles selvutvikling, og søkt å skille mellom klinten og hveten på dette feltet. Her har jeg tatt et og annet oppgjør med former for selvutvikling jeg finner problematisk og endog useriøs.

Kronikkene og essayene er listet opp i kronologisk rekkefølge, med de nyeste øverst.

bottom of page