top of page

Mine artikler og bok om helse og selvutvikling

Filosofisk praksis er etter min mening et godt lavterskeltilbud for å motvirke og forebygge psykiske lidelser. Vi filosofiske praktikere utgjør en ressurs som helsevesenet kunne gjøre bruk av i helsefremmende arbeid. Dette har jeg skrevet noen kronikker om, samt en kronikk om nødvendigheten av å ha et alternativ til sykehuspresten, i form av samtalepartnere fra ulike tros- og livssynssamfunn (se lenger ned på siden).

I tillegg har jeg interessert meg for det som kalles selvutvikling, og søkt å skille mellom klinten og hveten på dette feltet. Her har jeg tatt et og annet oppgjør med former for selvutvikling jeg finner problematisk og endog useriøs.

Jeg har også skrevet boka Hva gjør oss friske? Helsens og helbredelsens filosofi, som utkom i 2013 på Lava forlag. Her omhandler jeg det paradoksale i at stadig går til alternativbehandlere selv om vi har et topp moderne helsevesen her til lands. Mye av forklaringen på det kan være at moderne skolemedisin ikke tar tilstrekkelig høyde for at mennesket ikke bare er et biologisk vesen, men også et åndsvesen. Boka kan kjøpes fra forfatteren ved å skrive en epost til post@filosofisk-tenkehjelp.no

Under er noen øvrige kronikker og essays jeg har skrevet om helse og selvutvikling. 

Bokbilde Hva ghør oss friske.jpg
Bør sykehusene ivareta pasienters religiøse behov?

I denne kronikken, som ble trykt i Klassekampen 3. juli 2012, begrunner jeg hvorfor det er riktig av humanetikere å delta i et pilotprosjekt der representanter for ulike tros- og livssynssamfunn gis adgang til Oslo universitetssykehus for å samtale med pasienter og pårørende som måtte ønske det. 

 

Les i PDF-format

Lavterskeltilbud og psykisk helse

Filosofiske konsultasjoner kan være et lavterskeltilbud for å forebygge psykisk sykdom. Skal det virkelig satses mer på forebygging og lavterskeltilbud i det psykiske helsevernet, bør filosofiske praktikere tas med på råd for å drøfte hva som kan gjøres. Denne kronikken ble trykt i avisa Dagens Medisin nr. 19/2009.

 

Les i PDF-format

Når én fjær blir til ti engler

Prinsesse Märtha Louise og Elisabeth Nordeng driver engleskole og utga vinteren 2012 enda en bok om sin englelære. Når pressen fremstiller Märtha som en åndelighetens frontfigur her til lands, bidrar hun til å gi åndelighet i det store og hele et dårlig rykte. Det er så pass alvorlig at vi blir nødt til å ta et oppgjør med hennes englelære, hvor useriøs vi enn måtte anse den for å være. 

 

Les i PDF-format

Hestekur på et visittkort – et kritisk blikk på Byron Katies «the work»

Innenfor floraen av selvhjelpstilbud har Byron Katie erobret en fremtredende plass med sitt konsept «the work», som raskt og effektivt skal befri deg for stressende tanker og gi deg glede og sjelefred. Jeg vurderer konseptets positive og betenkelige sider. Artikkelen er publisert i bladet Alternativt nettverk, nov.- des. 2005.

 

Les i PDF-format

Filosofi er et viktig lavterskeltilbud

Denne kronikken om hvordan filosofiske samtaler kan forebygge psykiske lidelser skrev jeg for magasinet Psykisk helse. Den sto på trykk i nr. 6/2006 som utkom i desember.

 

Les i PDF-format

bottom of page