top of page

Min bakgrunn

 

Jeg er filosof med hovedfag fra 1995 ved Universitetet i Oslo, og har videreutdanning som filosofisk praktiker (2005) ved Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP). Siden 2006 har jeg drevet egen praksis med hjemmekontor for én til én-samtaler, og ledet filosofiske gruppesamtaler og holdt kurs og foredrag. I de siste fem årene har Human-Etisk Forbund vært min hovedoppdragsgiver.

 

Norsk journalisthøgskole inngår i min fagkrets, og jeg har femten års yrkeserfaring som journalist, deskleder og redaksjonssjef, hovedsakelig i NRK. Jeg har også jobbet i fem år som forlagskonsulent og -redaktør i fagbokforlag. I de siste ti årene har jeg skrevet en rekke artikler og essays med filosofisk innhold, blant annet om filosofisk praksis (se utvalgte artikler på denne nettsiden/Artikler).

 

Videre har jeg skrevet bøkene Hva gjør oss friske? Helsen og helbredelsens filosofi (2013) og Kritisk tenkning. Sokratisk samtaleledelse i skolen (2009), samt en eksempelbok til denne (2011). Som det fremgår av tittelen på sistnevnte bok, er jeg engasjert i temaet filosofi i skolen, og da i betydningen samtalebasert undervisning (til forskjell fra kunnskapsbasert undervisning). Siktemålet er å få elevene til å filosofere selv over livets store og små spørsmål, slik at de får oppøvd sine tenkeferdigheter.

 

 

I de siste tre årene har jeg som humanetiker vært engasjert i et samtalepartner-prosjekt ved Oslo Universitetssykehus. Her har jeg, sammen med representanter for en rekke andre livssyn og religioner, blitt kurset og autorisert for å samtale med pasienter og pårørende om eksistensielle og livssynsmessige anliggender. Formålet er å ha fortrolige samtaler med dem som ønsker å snakke med en annen enn sykehuspresten. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har vært engasjert i prosjektet, som også fremmer dialog på tvers av ulike livssyn.

Mine kontakter/nyttige lenker

Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP), www.nsfp.no – selskap som organiserer og utdanner filosofiske praktikere. Har en oversikt over filosofiske praktikere er til lands.

Fri tanke, www.fritanke.no – nettutgaven av Human-Etisk Forbunds medlemsblad, som kontinuerlig oppdateres. Jeg har skrevet flere artikler for nettutgaven.

Human-Etisk Forbund, www.human.no – livssynsorganisasjon for sekulære humanister, som siden 2009 har vært min fremste oppdragsgiver.

Internationale Gesellschaft für Philosophische Praxis (IGPP),http://igpp.org – nettstedet til den internasjonale organisasjonen for filosofisk praksis. Har også engelske sider.

TidsskriftetHumanist,

www.skribler.no – tidsskrift for allmenn livssynsdebatt, utgitt av Human-Etisk Forbund. Nettutgave fra våren 2015, der artikler fra tidligere årgangers papirutgave er lagt ut, deriblant de jeg har skrevet.

Barne- og ungdomsfilosofene (BUF),www.buf.no – et firma som drives av filosofene Øyvind Olsholt og Ariane Schjelderup. Nettstedet orienterer om ting som skjer på området filosofi med barn og unge, både nasjonalt og internasjonalt

Institut de Pratiques Philosophiques (IPP), www.pratiques-philosophiques.fr 

– institutt drevet av den franske filosofiske praktikeren Oscar Brenifier. Rommer artikler og videoer på engelsk der Brenifier demonstrerer sin særegne måte å ha filosofiske konsultasjoner på.

Oslo universitetssykehus har på sitt nettsted en orientering om samtalepartner-prosjektet jeg deltar i, som sorterer inn under Seksjon for likeverdig helsetjeneste. Her finnes lenker til bl.a. en rapport og reklamefilm om prosjektet.

Philosphcha lPractice,

www.appa.edu/journal.htm 

– akademisk tidsskrift for American Philosophical Practitioners Association (APPA), der jeg har bidratt med et par artikler

Lava forlag har utgitt min bok Hva gjør oss friske? Helsen og helbredelsens filosofi. 

Gyldendal akademisk har utgitt min bok om kritisk tenkning og eksempelboka til denne. De er blant landets fremste fagbokforlag med mange interessante titler på sin utgivelsesliste.

 

The School of Life er en humanistisk utdanningsinstitusjon i London med et rikholdig nettsted samt filmsnutter (lagt ut på YouTube) som gir en god og lettfattelig introduksjon til noen sentrale filosofer,

bottom of page