top of page

Min bakgrunn

 

Jeg er filosof med hovedfag fra 1995 ved Universitetet i Oslo, og har videreutdanning som filosofisk praktiker (2005) ved Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP). Siden 2006 har jeg drevet egen praksis med hjemmekontor for én til én-samtaler, og ledet filosofiske gruppesamtaler og holdt kurs og foredrag, mye for Human-Etisk Forbund.

 

Norsk journalisthøgskole inngår i min fagkrets, og jeg har femten års yrkeserfaring som journalist, deskleder og redaksjonssjef, hovedsakelig i NRK. Jeg har også jobbet i fem år som forlagskonsulent og -redaktør i fagbokforlag. I de siste ti årene har jeg skrevet en rekke artikler og essays med filosofisk innhold, blant annet om filosofisk praksis (se utvalgte artikler på denne nettsiden/Bøker og artikler).

 

Videre har jeg skrevet bøkene Humanismens idéhistorie. Frihet, likhet og menneskeverd (2021), Hva gjør oss friske? Helsen og helbredelsens filosofi (2013) og Kritisk tenkning. Sokratisk samtaleledelse i skolen (2009), samt en eksempelbok til denne (2011). Som det fremgår av tittelen på sistnevnte bok, er jeg engasjert i temaet filosofi i skolen, og da i betydningen samtalebasert undervisning (til forskjell fra kunnskapsbasert undervisning). Siktemålet er å få elevene til å filosofere selv over livets store og små spørsmål, slik at de får oppøvd sine tenkeferdigheter.

 

 

IMG_0904_edited.jpg

Siden 2010 har jeg som humanetiker vært engasjert i et samtalepartner-prosjekt ved Oslo Universitetssykehus. Her har jeg, sammen med representanter for en rekke andre livssyn og religioner, blitt kurset og autorisert for å samtale med pasienter og pårørende om eksistensielle og livssynsmessige anliggender. Formålet er å ha fortrolige samtaler med dem som ønsker å snakke med en annen enn sykehuspresten. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) har vært engasjert i prosjektet, som også fremmer dialog på tvers av ulike livssyn.

Aktuelle lenker

Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP), www.nsfp.no – selskap som organiserer og utdanner filosofiske praktikere. Har en oversikt over filosofiske praktikere er til lands.

Fri tanke, www.fritanke.no – nettutgaven av Human-Etisk Forbunds medlemsblad. Siden er ikke lenger i drift, men den rommer fortsatt min artikkelserie om tenkere fra antikken til i dag som har vært viktige for humanismen.

Human-Etisk Forbund, www.human.no – livssynsorganisasjon for sekulære humanister, som var min hovedoppdragsgiver fra 2009 til 2020. 

bottom of page