top of page

Essay om sekularisme og individualisme


Fører sekularisme til moralsk forfall, slik religiøse mennesker gjerne mener? Eller er sekularisme -- samt vestlige, liberale holdninger -- tvert imot et uekte barn av kristendommen, og noe som snarere har styrket enn svekket vår etiske standard?

Larry Siedentop, en britisk professor i intellektuell historie, mener det siste. I boka Inventing the Individual. The Origins of Western Liberalism (Penguin, 2015) redegjør han for sin uvanlige tanke, som jeg finner så interessant at jeg har skrevet et essay på grunnlag av den.

Essayet er publisert på Humanist.no, nr 2/16, og har tittelen "Sekularisme og tanken om moralsk likhet". Det inngår i mine bestrebelser på å få en bedre forståelse av den sekulære humanismens røtter.

Siedentop er spesielt opptatt av den store tankemessige omstillingen fra naturlig ulikhet til moralsk likhet som fant sted i middelalderen, og som folk flest er uvitende om. Men forstår vi ikke hvor viktig denne tankemessige omstillingen var, forstår vi heller ikke hvor forskjellig antikkens tenkesett er fra vårt eget. Og heller ikke hvorfor sekularisme og et tilhørende fokus på individet, og på menneskeverd og menneskerettigheter, står så sterkt hos moderne vestlige mennesker.

Du kan lese essayet ved å klikke her.

Siste
Arkiv
Søk på tema
bottom of page