Essay om sekularisme og individualisme

Fører sekularisme til moralsk forfall, slik religiøse mennesker gjerne mener? Eller er sekularisme -- samt vestlige, liberale holdninger -- tvert imot et uekte barn av kristendommen, og noe som snarere har styrket enn svekket vår etiske standard? Larry Siedentop, en britisk professor i intellektuell historie, mener det siste. I boka Inventing the Individual. The Origins of Western Liberalism (Penguin, 2015) redegjør han for sin uvanlige tanke, som jeg finner så interessant at jeg har skrevet et essay på grunnlag av den. Essayet er publisert på Humanist.no, nr 2/16, og har tittelen "Sekularisme og tanken om moralsk likhet". Det inngår i mine bestrebelser på å få en bedre forståelse av den sek

Jeg er valgt til ny leder i NSFP

På årsmøtet til Norsk selskap for filosofisk praksis (NSFP) 13. juni 2016 ble jeg valgt til ny leder av selskapet. Jeg har vært medlem i selskapet siden 2006 (og var filosofisk praksis-student i 2003-5), og har tidligere sittet i styret i 2007-10. Nå ble jeg spurt av valgkomiteen om jeg ville påta meg vervet som leder, noe jeg sa ja til. NSFP ble stiftet i 1998 og organiserer filosofiske praktikere her til lands. Jeg sa i min tiltredelsestale at jeg vil bruke selskapet mer aktivt til å spre informasjon om at det faktisk finnes et førtitalls filosofer med en spesialkompetanse i å samtale med ikke-filosofer, både enkeltvis og i grupper. Vi utgjør en ressurs som både det offentlige og næringsli

Siste 
Arkiv
Søk på tema

Filosofisk tenkehjelp

Tromsøgata 24

0565 Oslo

Telefon: 917 95 756

 

Org nr: 988 666 114