Oppgjør med myter i egne rekker

Livssynshumanister fremstiller gjerne pavekirkens prosess mot Galileo Galilei (bildet) i 1633 som et kroneksempel på kirkens og kristendommens motstand mot vitenskapelig rasjonalitet. Men hvor sant er nå dette? I essayet Humanistiske myter – kunsten å sjekke en god historie, publisert i nett-tidsskriftet Humanist.no 18. desember 2015, tar jeg et oppgjør med denne og andre myter som livssynshumanister flest holder seg med. Til tross for at livssynshumanister anser seg som rasjonelle og vitenskapelig anlagt, forholder de fleste av dem seg så lemfeldig til historiefaget at deres historieforståelse – særlig når det gjelder renessansen og kirkehistorien – stadig preges av myter som det er på tide

Livssynsbetjening på nederlandsk

Denne ordskyen over eksistensielt ladete begreper brukes på en informasjonsbrosjyre om livssynsbetjening ved Universitetssykehuset i Utrecht. I Nederland har humanistiske, ikke-religiøse samtalepartnere vært ansatt i offentlige institusjoner siden 1960-tallet. Erfaringene med dette ble belyst på en konferanse i Utrecht 18.—22. november 2015, der jeg deltok på oppdrag fra Human-Etisk Forbund. For meg, som bl.a. er humanistisk samtalepartner på frivillig basis på Oslo Universitets-sykehus, ble dette som å se inn i fremtiden. For mens nederlenderne har ansatt nærmere to hundre «humanist chaplains» (som er den engelske yrkestittelen på disse samtalepartnerne) i forsvaret, på sykehus og i fengsle

Siste 
Arkiv
Søk på tema

Filosofisk tenkehjelp

Tromsøgata 24

0565 Oslo

Telefon: 917 95 756

 

Org nr: 988 666 114