top of page

Livssynsbetjening på nederlandsk


Denne ordskyen over eksistensielt ladete begreper brukes på en informasjonsbrosjyre om livssynsbetjening ved Universitetssykehuset i Utrecht.

I Nederland har humanistiske, ikke-religiøse samtalepartnere vært ansatt i offentlige institusjoner siden 1960-tallet. Erfaringene med dette ble belyst på en konferanse i Utrecht 18.—22. november 2015, der jeg deltok på oppdrag fra Human-Etisk Forbund.

For meg, som bl.a. er humanistisk samtalepartner på frivillig basis på Oslo Universitets-sykehus, ble dette som å se inn i fremtiden. For mens nederlenderne har ansatt nærmere to hundre «humanist chaplains» (som er den engelske yrkestittelen på disse samtalepartnerne) i forsvaret, på sykehus og i fengsler, rår prestemonopolet stadig grunnen i norske offentlige institusjoner.

Men dette er i ferd med å endre seg. Feltprestkorpset i det norske forsvaret har ansatt en humanetiker og en imam til å utrede hvordan Forsvaret kan gi livssynsbetjening (i mangel av et bedre ord) også til soldater og befal som ikke har en kristen tro. Trolig vil Forsvaret om ikke altfor lenge utlyse stillinger for humanistiske og muslimske «chaplains», og omgjøre sitt feltprestkorps til et korps for livssynsbetjening (eller hva de nå vil kalle det).

Dette får trolig ringvirkninger til sykehus og fengsler. Der vil Forsvarets eksempel nok gjøre det mer påkrevd å supplere sykehus- og fengselspresten med sekulære og andre «chaplains». Human-Etisk Forbund har engasjert meg som konsulent for å bidra til å finne ut av hvordan en slik utvikling kan tilskyndes.

Siden jeg er opptatt av eksistensielle samtaler på sykehus, fant jeg det spesielt nyttig å få vite hvordan dette gjøres på Universitetssykehuset i Utrecht. Der driver «chaplains» fra flere kirkesamfunn samt det nederlandske humanistforbundet livssynsbetjening fra samme kontor. Mens hver av dem tidligere la vekt på å opptre som representanter for sitt livssyn, toner de nå dette ned til fordel for det felles samtalepartner-faglige. Eksistensielle spørsmål angår jo oss alle, på tvers av de spesifikke livssyn.

I tråd med dette er blikkfanget til kontorets informasjonsbrosjyre en ordsky med eksistensielt ladete begreper som taler til oss alle, mens de ulike livssyns symboler er utelatt. Det betyr ikke at livssyn er blitt mindre viktig, bare at man ikke behøver å flagge dette til enhver tid.

Den trivelige universitetsbyen Utrecht har også et eget humanistisk universitet.

Siste
Arkiv
Søk på tema
bottom of page