top of page

Antikkens filosofi på ei uke


I søylehallen på antikkens agora (torg) i Athen kjenner man virkelig historiens sus. Her vandret både Sokrates, Platon og Aristoteles, som var denne gylne tidsalders viktigste filosofer. Fra 17. til 24. september 2015 foreleste jeg og kollega Øyvind Olsholt om disse på en temareise om antikkens filosofi, arrangert av Human-Etisk Forbund. Tjue deltakere hadde meldt seg på, og foruten Athen gikk turen til Delfi (der oraklet holdt til) og øya Aegina, der hoveddelen av det faglige programmet ble kombinert med strandliv og slow life i lokal idyll.

For kollega Øyvind (til høyre på bildet) og meg selv var det å vandre rundt på Athens gamle agora en høytidsstund som satte oss i best mulig stemning for våre forelesninger. Selv tok jeg spesielt for meg Aristoteles og hellenismens filosofiske skoler, deriblant stoisismen. I tillegg formidlet jeg noen tanker om hvilken relevans antikkens filosofi har for humanismen, som jo er en ung «isme», selv om den henter inspirasjon fra antikken.

Etter at Human-Etisk Forbund arrangerte sin første filosofiske temareise i september 2014, der stedet var Antibes og temaet eksistensialismen (med Øyvind og jeg selv som forelesere), er dette i ferd med å bli en tradisjon. Gode tilbakemeldinger fra deltakerne både i år og i fjor, der en håndfull har vært med begge årene, ansporer til det.

Blir det temareise også i 2016, taler mye for at destinasjonen blir Firenze og temaet renessansen. Tilbudet blir i så fall kunngjort på Human-Etisk Forbunds nettsted www.human.no vinteren 2016.

En tur opp på Akropolis-høyden var selvsagt på temareisen om antikkens filosofi.

Siste
Arkiv
Søk på tema
bottom of page