top of page

Filosofering under Arendalsuka 2015


Det er ikke lett å markere seg under Arendalsuka, som er landets kanskje største årlige mønstring av politiske partier og organisasjonsliv. Men i havet av stander som fylte Arendal sentrum fra 12. til 18. august, klarte Human-Etisk Forbund å gjøre seg bemerket med sin filosofiske og udogmatiske profil.

Som i fjor engasjerte forbundet filosofkollega Øyvind Olsholt og meg selv for å ha filosofiske samtaler med dem som ville, under mottoet «Gå og grunne». Tiltaket gikk ut på å vandre en times tid rundt i Arendals mest pittoreske smågater sammen med en som ønsket å filosofere over et tema som angikk ham eller henne. Utfordringen var ofte da å relatere filosofiske spørsmål til levd liv – til et eksistensielt anliggende for vår medtenker. I løpet av tre dager hadde Øyvind og jeg til sammen tolv «gå og grunne»-turer, og høstet gode tilbakemeldinger. Det blir også et «gå og grunne»-tilbud søndag 27. september under Humanistisk uke i Oslo, der jeg og andre filosofer stiller oss til rådighet.

I tillegg hadde jeg en filosofisk kafé søndag 16. august, der en håndfull interesserte kom for å drøfte temaet «Hva er ro?». Onsdag 12. august ledet jeg en samtale med forfatterne av boka Presten og ateisten, Stian Kilde Aarebrot og Didrik Søderlind, på et godt besøkt møte der såvel kristne som humanetikere innfant seg.

Enda et filosofitiltak i Human-Etisk Forbunds regi var ei «undringsløype» der man på egen hånd gikk fra plakat til plakat med filosofiske spørsmål, festet til trær, gjerder og oppslagstavler, og grunnet over disse spørsmålene. Undringsløypa ble åpnet av Arendals ordfører Einar Halvorsen, og kollega Øyvind, som er tiltakets opphavsmann, tok to av byens politikere og andre med på ei demonstrasjonsrunde.

Filosofkollega Øyvind Olsholt (til venstre) og meg selv med «Gå og grunne»-plakat.

Ellers stilte jeg 12. august til en samtale på «den røde benken», der en representant for Røde kors’ ungdom hele uka igjennom utesket diverse politikere og kulturpersonligheter, og altså en skarve filosof som meg, om hvordan vi best kan motstå stress og forventningspress i hverdagen og skape et varmere samfunn. Dette var et ledd i kampanjen «Du er god nok», som spesielt er rettet mot ungdom – se #PressPause@rodekorsungdom.

Øyvind Olsholt (i midten) leder en samtaler ved en av postene til «undringsløypa». Til høyre lokalpolitikerne Maiken Messel (H) og Robert Cornelis Norli (AP).

Siste
Arkiv
Søk på tema
bottom of page