top of page
Anchor 1
Sammen danner vi det store bildet

Sammen danner vi det store bildet

Vi besitter alle en flik av sannheten. Derfor bør vi tenke sammen, og ikke bare debattere.

Hva er sannhet?

Hva er sannhet?

Å filosofere er å tenke og lytte til dem som søker sannhet, og å utfordre dem som har funnet den.

Livet er et usikkert prosjekt

Livet er et usikkert prosjekt

Intet er sikkert unntatt døden og skatter. Filosofien lærer oss å leve med usikkerhet uten å bli handlingslammet.

Å søke det store i det lille

Å søke det store i det lille

All filosofering springer ut av levd liv. Vi må gå fra det konkrete til det allmenne for å vinne filosofisk innsikt.

Hva handler våre erfaringer om?

Hva handler våre erfaringer om?

For å skape mening må vi sortere våre tanker. Vet vi ikke helt hva vi tenker og gjør og opplever, forstår vi heller ikke helt hva vi driver med.

Hvordan takle livets utfordringer

Hvordan takle livets utfordringer

Filosofi gir oss mot til å endre det vi kan endre, styrke til å utholde det vi ikke kan endre, og visdom nok til å se forskjellen.

Filosofi i arbeidslivet
  • Hvorfor ikke ta en filosofisk tenkepause på jobben? En filosofisk gruppesamtale er velegnet til det, med eller uten et innledende foredrag.

  • Som leder kan du ha behov for å drøfte egne veivalg og prioriteringer med en noen utenfor virksomheten. Å snakke med en filosof kan gi deg større klarhet i egne tanker, og nye perspektiver på oppgaver du står overfor.  

Kjenn deg selv bedre
  • I en filosofiske konsultasjon undersøker vi sammen dine tanker. Siden alle filosofiske spørsmål springer ut av levd liv, kan du trygt komme med livsnære spørsmål, som vi så utforsker det filosofiske i.

  • Livets utfordringer og kriser er noe vi kan vokse på, bare vi klarer å tenke hensiktsmessig om dem. Jo mer du lærer deg selv å kjenne, desto bedre blir du i stand til det.

Mine bøker

Som en del av mitt filosofiske virke har jeg skrevet tre bøker -- Hva gjør oss friske? Helsen og helbredelsens filosofi, Kritisk tenkning. Sokratisk samtaleledelse i skolen samt en eksempelbok til denne -- som er til salgs på dette nettstedet.

bottom of page