top of page

Mine tjenester

 

Filosofisk tenkehjelp er drevet av filosofisk praktiker Morten Fastvold. En filosofisk praktiker er en universitetsutdannet filosof med en tilleggsutdanning i å ha filosofiske samtaler med ikke-filosofer.

 

For å vite mer om hva filosofisk praksis er, klikk her

.

Ledermøte én til én

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Møteledelse-fasilitering

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Foredrag

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Private én til én konsultasjoner

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Kurs og seminarer

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Artikkelskriving

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

bottom of page