top of page
Mine bøker

Mine bøker om helse og kritisk tenkning

Hva gjør oss friske?
 

Helsens og helbredelsend filosofi

Lava forlag, 2013

 

Hvorfor går stadig flere til alternativbehandlere i et land med et topp moderne helsevesen? Mens skolemedisinen er god på livreddende tiltak av kirurgisk og farmakologisk art, oppnår den ikke like gode resultater ved kroniske og sammensatte lidelser. Da må man ta høyde for at vi ikke bare har en kropp som kan repareres, men at vi også er et åndsvesen. Når mange skolemedisinere ikke forholder seg til dette, blir det problematisk.

 

"Her er boken som alle Snåsamannen-lesere også bør lese," mener Snåsamann-biografen Ingar Sletten Kolloen."

 

Les forordet og innholdsfortegnelsen ved å klikke her.

 

 

 

Kritisk tenkning

Med eksempler og øvelser

Gyldendal Akademisk, 2011

 

Boka er et supplement til Kritisk tenkning. Sokratisk samtaleledelse i skolen, og omhandler grunnleggende elementer i filosofiske gruppesamtaler, samt eksempler og øvelser til ytterligere hjelp for læreren. Samtidig går den i dialog med hovedboka og problematiserer dennes vektlegging av en platonsk essensialisme. Den viser at filosofiske spørsmål springer ut av levd liv, og derfor er noe som angår oss alle. Les forordet og innledningen ved å klikke her.

 

Boka er dessverre utsolgt og kan ikke lenger kjøpes.

Kritisk tenkning

Sokratisk samtaleledelse i skolen

Gyldendal Akademisk, 2009

 

Hvordan få en gruppesamtale i klasserommet til å bli filosofisk? I Kritisk tenkning. Sokratisk samtaleledelse i skolen presenterer jeg noen hovedelementer som en filosofisk samtale bør ha, og noen grep læreren kan bruke i rollen som samtaleleder. Selv om bokas uttalte målgruppe er lærere, handler dette om allmenndannelse som enhver samfunnsborger bør ha. Boka redegjør for hva kritisk tenkning er, og hvorfor vi bør vite noe om dette.

 

Les forordet ved å klikke her.

 

bottom of page