top of page

Mine tjenester

Filosofisk tenkehjelp er drevet av filosofisk praktiker Morten Fastvold. En filosofisk praktiker er en universitetsutdannet filosof med en tilleggsutdanning i å ha filosofiske samtaler med ikke-filosofer.

 

 

Jeg tilbyr følgende tjenester:

 

 

  • Ledelse (fasilitering) av gruppesamtaler som filosofisk kafé og sokratisk dialog

  • Filosofisk veiledning i form av én til én-konsultasjoner

  • Foredrag

  • Kurs og seminarer

  • Artikkelskriving

 

 

For å vite mer om hva filosofisk praksis er, klikk her

 

bottom of page